Báo cáo tổng quan tình hình digital tại thị trường Việt Nam đến tháng 01/2021

Báo cáo tổng quan tình hình digital tại thị trường Việt Nam đến tháng 01/2021

Tháng đầu tiên của năm 2021 đã trôi qua và như thường lệ, WeAreSocial & HootSuite đã công bố bản báo cáo số liệu tháng 01/2021 về tình hình thị trường Digital thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng…