Brand health là gì? Liệu thương hiệu của bạn có đang “khỏe mạnh”?

Brand health là gì? Liệu thương hiệu của bạn có đang “khỏe mạnh”?

Vấn đề được đặt ra đối với những người làm brand là hiểu rõ sức khỏe thương hiệu (brand health) của mình như thế nào so với các đối thủ cạnh tranh hay thậm chí là sức khỏe thương hiệu của một nhãn hàng so với các nhãn hàng khác trong cùng một công ty.

Brand key quan trọng như thế nào đối với thương hiệu?

Brand key quan trọng như thế nào đối với thương hiệu?

Trong thời kỳ nền kinh tế toàn cầu hóa và thị trường ngày càng cạnh tranh, điều quan trọng là phải thực hiện định vị thương hiệu, chiếm giữ trong trái tim và tâm trí của đối tượng mục tiêu. Brand Key là một trong những mô hình định vị thương hiệu được sử dụng […]