Copywriter và Content Writer: Bạn có đang hiểu đúng?

Copywriter và Content Writer: Bạn có đang hiểu đúng?

Trong “vũ trụ” agency, copywriter và content writer được xem là những “ngôi sao hàng đầu” thuộc hệ content marketing. Nhiều người, thậm chí kể cả những người đang làm việc tại hai vị trí này vẫn nghĩ copywriter hay content writer là một và hiển nhiên đều thực hiện những công việc như nhau….

Làm copywriter ngành chăm sóc sức khỏe thì phải “giàu”

Làm copywriter ngành chăm sóc sức khỏe thì phải “giàu”

Copywriter trong lĩnh vực marketing là những người chịu trách nhiệm sáng tạo ra các ý tưởng, nội dung liên quan đến ngôn từ cho các bài viết, slogan, tagline,… Do đặc thù về ngành chăm sóc sức khỏe mà copywriter ngành chăm sóc sức khỏe cần phải kết hợp những yếu tố y khoa…