Chatbot – Cuộc cách mạng mới trong ngành Y tế và Dược phẩm – Phần 2

Chatbot - Cuộc cách mạng mới trong ngành Y tế và Dược phẩm (Phần 2)

Trong phần 1, HEDIMA đã giới thiệu tổng quan về Chatbot cũng như một số ứng dụng của Chatbot trong lĩnh vực Y tế và Dược phẩm. Trong thời đại ngày nay, trải nghiệm khách hàng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng quyết định sự thành công của bất kỳ lĩnh vực nào, đặc biệt là Marketing Dược phẩm – một ngành không mới nhưng thực sự tập trung vào bệnh nhân vẫn còn khá mới mẻ và chưa được áp dụng rộng rãi.  Trong bài viết này, HEDIMA sẽ chia sẻ 2 case study về việc ứng dụng Chatbot trong Y tế và Marketing Dược phẩm để bạn có thể thấy rõ hơn sự đa dạng và linh hoạt của ngành tưởng chừng như vô cùng khắc khe này nhé…