3 bước áp dụng chiến lược data-driven trong marketing dược

3 bước áp dụng chiến lược data-driven trong marketing dược

Chiến lược data-driven trong marketing dược giúp các hãng dược sử dụng số liệu để xây dựng những mối quan hệ thân thiết với người bệnh thông qua nhân khẩu học (demographic), tâm lý và hành vi của họ. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra những giải pháp thật sự đáp ứng nhu cầu cũng như mong muốn của người bệnh.