Gap analysis: công cụ giúp doanh nghiệp nhận ra vấn đề

Gap analysis: công cụ giúp doanh nghiệp nhận ra vấn đề

Khi doanh nghiệp nhận thấy “khoảng trống” giữa mục tiêu đặt ra và hiệu quả thực tế thì chính là lúc nên sử dụng phân tích khoảng trống hiệu suất (gap analysis). Có thể nói gap analysis là công cụ giúp doanh nghiệp nhận ra vấn đề nhanh chóng nhằm lên kế hoạch cụ thể […]