Poter’s five forces: Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh là gì?

Poter's five forces: Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh là gì?

Poter’s five forces là một công cụ đơn giản nhưng lại vô cùng mạnh mẽ để xác định những nguồn cạnh tranh trong thị trường hay ngành nghề, lĩnh vực của doanh nghiệp. Vậy mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Poter là gì? Poter’s five forces là gì? Poter’s five forces là mô […]