Mô hình marketing 7P là gì? Chiến lược marketing mix 7P

Mô hình marketing 7P là gì? Chiến lược marketing mix 7P

Mô hình marketing 7P đang là chiến lược được nhiều doanh nghiệp ưu tiên chọn lựa, được phát triển trên mô hình marketing 4P nổi tiếng, mô hình quảng cáo này cụ thể và bao quát hơn, giúp doanh nghiệp có thể định vị chính xác thương hiệu trên thị trường…