Chiến dịch marketing dược “The road to a vaccine” công phá LinkedIn

Chiến dịch marketing dược “The road to a vaccine” công phá LinkedIn

Gia nhập vào đường đua chậm hơn so với AstraZeneca, Pfizer hay Moderna, vậy đâu là chìa khóa giúp Johnson & Johnson có thể nổi bật trên đường đua này? Cùng HEDIMA tìm hiểu về giải pháp của Johnson & Johnson với chiến dịch marketing dược “The road to a vaccine”…