Bạn biết gì về DTC marketing?

Bạn biết gì về DTC marketing?

Quảng cáo trực tiếp đến người tiêu dùng (direct-to-customer) đã phát triển nhanh chóng trong vài thập kỷ qua và hiện là loại hình truyền thông sức khỏe nổi bật nhất mà công chúng biết đến. Vậy DTC marketing là gì? 1. DTC marketing là gì? DTC là viết tắt của cụm từ Direct to…