Việt Nguyễn

Managing Director | HEDIMA

Profile:

3 chìa khoá giúp “Huyết áp bao nhiêu” thúc đẩy đối tượng mục tiêu hành động

Chiến dịch "Huyết áp bao nhiêu" thuộc dự án Ngày Đầu Tiên

Đại dịch COVID-19 mang lại rất nhiều khó khăn, thách thức cho ngành y tế trên toàn cầu, nhưng đây cũng là cơ hội phát triển mạnh mẽ của nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành chăm sóc sức khỏe. Khi mà mọi người đều dành sự quan tâm lớn hơn đến sức khỏe, đó…

Số hoá trong lĩnh vực y tế: liệu chúng ta có khả năng đi ngược?

Số hoá trong lĩnh vực y tế: liệu chúng ta có khả năng đi ngược?

Số hoá trong lĩnh vực y tế sẽ đóng vai trò nâng cấp, tạo thêm giá trị cho các hoạt động marketing, vốn đã và đang dựa vào những nền tảng cốt lõi như: cuộc trình dược/ trình dược viên, các ấn phẩm, tài liệu in, hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề…