IQVIA WellTrack: Các Key Insight mới nhất của 6 nước Đông Nam Á

IQVIA WellTrack: Các Key Insight mới nhất của 6 nước Đông Nam Á

IQVIA vừa công bố báo cáo mới nhất về các Key Insight của khu vực Đông Nam Á. Đại dịch đã thay đổi đáng kể cách các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân hoạt động trên khắp Đông Nam Á với một số thay đổi dự kiến tác động lâu dài hơn…