Digital marketing – Cuộc cách mạng trong ngành chăm sóc sức khỏe

Digital marketing - Cuộc cách mạng trong ngành chăm sóc sức khỏe

Trong một thập kỷ vừa qua, digital marketing đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến marketing và được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh trong tương lai ở hầu hết các lĩnh vực và ngành chăm sóc sức khỏe và dược phẩm cũng không ngoại lệ.  Bởi một sự thật rõ […]