Uyên Bạch


HEDIMA Buzz – What’s new in october 2021?

HEDIMA Buzz – What’s new in october 2021?

Chuyên mục HEDIMA Buzz tháng 10 là sự pha trộn hài hòa giữa nhiều hình thức marketing từ TVC, phim tài liệu, chương trình hỗ trợ bệnh nhân đến game dành cho nhân viên y tế làm nổi bật lên thông điệp: “đằng sau một chiến dịch marketing thành công, là một marketer đủ thấu…

Chiến lược marketing trong ngành dược phẩm giữ vai trò như thế nào?

Chiến lược marketing trong ngành dược phẩm giữ vai trò như thế nào?

Các hoạt động truyền thông quảng cáo dành cho sản phẩm thuốc cần có định hướng và được lên kế hoạch cụ thể. Chiến lược marketing trong ngành dược phẩm giữ một vai trò quan trọng giúp các hãng dược xác định được điểm đau của khách hàng nhằm đưa ra những giải pháp thích…