Uyên Bạch


HEDIMA Buzz – What’s new in october 2021?

HEDIMA Buzz – What’s new in october 2021?

Chuyên mục HEDIMA Buzz tháng 10 là sự pha trộn hài hòa giữa nhiều hình thức marketing từ TVC, phim tài liệu, chương trình hỗ trợ bệnh nhân đến game dành cho nhân viên y tế làm nổi bật lên thông điệp: “đằng sau một chiến dịch marketing thành công, là một marketer đủ thấu…