Tag Archives: marketing online

Tổng quan về Email marketing trong 1000 từ

Dưới sự phát triển của Social media, Email marketing vẫn là một trong những chiến dịch hiệu quả với chi phí hợp lý cho hoạt động tiếp cận khách hàng của doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe. Nếu bạn đã làm Marketing lâu năm, Email marketing hẳn đã không còn xa lạ, tuy nhiên với các […]