Tag Archives: digital marketing/marketing online

6 câu hỏi để xây dựng chiến lược Digital Marketing thành công cho ngành chăm sóc sức khỏe

digital marketing

Các câu hỏi sẽ xoay quanh mục tiêu, đối tượng khách hàng, các công cụ hỗ trợ, các kênh phân phối, thông số đo lường và tối ưu hóa chiến lược Digital marketing. 1. Mục tiêu của chiến dịch Digital Markerting là gì? Mục tiêu chiến dịch được thiết kế để đưa ra các hành […]